colofon

De Kunstbode is een initiatief van Stichting Droom en Daad en verschijnt onverwacht en onregelmatig als bijlage bij diverse landelijke dagbladen.

Ontwerp bijlage: Anneke van der Stelt

Website: Studio Reactor

Tekst: Priscilla de Putter