Over de Kunstbode

cultureel nieuws voor Nedereland

De Kunstbode is een initiatief van Stichting Droom en Daad en verschijnt sinds 2019 onregelmatig als bijlage bij diverse landelijke en/of regionale dagbladen en online op dekunstbode.nl. De Kunstbode is een uitgave met interviews en achtergrondartikelen over Rotterdamse kunst en cultuur en heeft als doel het Rotterdamse culturele klimaat (landelijk) op de kaart te zetten en de lezer te inspireren.