Praktische informatie

colofon, pdf en verschijningsdata

De Kunstbode is een initiatief van Stichting Droom en Daad en verschijnt onverwacht en onregelmatig als bijlage bij diverse landelijke en/of regionale dagbladen.

Verschijningsdata van de Kunstbode #10 - september 2022:

  • 13 september bij Trouw
  • 15 september bij NRC
  • 16 september bij Het Parool en de Volkskrant

Download hier de volledige bijlage (pdf).

Ontwerp bijlage: Anneke van der Stelt

Teksten en interviews: Elsbeth Grievink, Sander Grip, Priscilla de Putter, Fay van der Wall