praktische informatie

colofon, pdf en verschijningsdata

De Kunstbode is een initiatief van Stichting Droom en Daad en verschijnt onverwacht en onregelmatig als bijlage bij diverse landelijke en/of regionale dagbladen.

Verschijningsdata van de Kunstbode #12 - september 2023:

  • 9 september bij de Volkskrant
  • 12 september bij Trouw
  • 14 september bij NRC en Het Parool

Download hier de volledige bijlage van de Kunstbode #12 (pdf)

Ontwerp bijlage: Anneke van der Stelt

Teksten en interviews: Priscilla de Putter, Jonasz Dekkers, Winy Maas, Wim Pijbes